زمان ثبت : سه‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1388 در ساعت 09:06 ق.ظ
نویسنده : سارا .....شریف
عنوان : کسانی که مایلند چشم سالم داشته باشند به نکات زیر توجه کنند:

1-      به جسم سفید نگاه نکنند.

2-      از نگاه کردن به خطوط ریز بپرهیزند زیرا نور زیادی باید صرف کنند.

3-      جلوی اتش ننشینند.

4-      به خورشید نگاه نکنند.

5-      سعی کنند باد قوی به چشم نخورد مثل هنگام موتور سواری.

6-      به طور قائم نگاه نکنند.

7-      هوای بسیار گرم وبسیار سرد برای چشم مضر است.

8-      از زیاد بر پشت خوابیدن بپرهیزند.

9-      با شکم پر نخوابند.

10-  از خوردن غذای زیاد ،دیر هضم و پیاز بپرهیزند.

11-  نمک زیاد مصرف نکنند.

12-  از یبوست شدید جلو گیری کنند.